Zarządzenie Nr ORo.0050.203.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji ds. kontroli i oceny prawidłowości wykorzystania dotacji celowych i dotacji przedmiotowej, udzielonych z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich w 2020 r.