Zarządzenie Nr ORo.0050.183.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2021 r.