Zarządzenie Nr ORo.0050.171.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy  ulicy Tarnogórskiej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.