Zarządzenie Nr ORo.0050.167.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0050.126.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie