Zarządzenie Nr ORo.0050.150.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.