Zarządzenie Nr ORo.0050.149.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Węglowej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat