Zarządzenie Nr ORo.0050.119.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 marca 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Piekary Śląskie, objęte księgami wieczystymi GL1T/00043544/7, GL1T/00047254/5, GL1T/00047255/2 i GL1T/00052431/8