Zarządzenie nr ORo. 0050.113.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie na 2021 r.