Uchwała Nr XXXII/372/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 25.02.2021 r. w sprawie przedłużenia terminów na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w 2021 roku przez przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Piekary Śląskie