Uchwała Nr XXXII/368/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 25.02.2021 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących w 2021 roku za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu