Uchwała Nr XXXI/367/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 25.02.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2021 roku