Zarządzenie NrORo.0050.95.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Piekarskiej 10 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej