Zarządzenie Nr.ORo.0050.91.2021 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą GL1T/00035545/5