Uchwała Nr XXXI/358/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 28.01.2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi docelowo łączącej ul. Bytomską z ul. Powstańców Warszawskich w Piekarach Śląskich oraz ustalenia jej przebiegu - część I - odcinek od ul. Bytomskiej