Uchwała Nr XXIX/338/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 17.12.2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Piekary Śląskie Północ