UWAGA!

Dodano odpowiedź na pytanie i modyfikacje SIWZ z dn. 27.01.2021 r.

 Termin składania i otwarcia ofert bez zmian tj. 08.02.2021 r.