Zarządzenie Nr ORo.0050.704.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 r.