Uchwała Nr XXVIII/327/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 26.11.2020 r. w sprawie podatku od nieruchomości