Zarządzenie Nr ORo.0050.651.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie aktywnych programów na rzecz promocji zatrudnienia, zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych fakultatywnych zadań w 2020 roku.