Zarządzenie Nr ORo.0050.650.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie Miasta Piekary Śląskie w 2021 roku