Zarządzenie Nr ORo.0050.639.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego