Zarządzenie Nr ORo.0050.619.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2020-2049.