Zarządzenie Nr ORo.0050.611.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 października 2020r w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Józefa Sowińskiego do dnia 31 grudnia 2020 roku.