Uchwala Nr XXVII/315/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 29.10.2020 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi docelowo laczacej ul. Bytomska z ul. Powstanców Warszawskich w Piekarach Slaskich oraz ustalenia jej przebiegu - czesc I - odcinek od ul. Bytomskiej