Uchwala Nr XXVII/313/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 29.10.2020 r. w sprawie nagród za wybitne osiagniecia sportowe i artystyczne im. Pawla Swietka