Uchwala Nr XXVII/312/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 29.10.2020 r. w sprawie szczególowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokosci stypendiów sportowych