Uchwala Nr XXVII/310/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 29.10.2020 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr VIII/103/19 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkól ponadpodstawowych oraz szkól specjalnych prowadzonych przez Miasto Piekary Slaskie od dnia 1 wrzesnia 2019 r