Uchwala Nr XXVII/309/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dn. 29.10.2020 r. w sprawie zwolnien z podatku od srodków transportowych w 2021 roku