Zarządzenie Nr ORo.0050.601.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 października 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr ORo.0050.255.2016 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, pozostających w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich