Zarządzenie Nr ORo.0050.591.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzedu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.