Zarządzenie Nr ORo.0050.588.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi docelowo łączącej ul. Bytomską z ul. Powstańców Warszawskich w Piekarach Śląskich oraz ustalenia jej przebiegu - część I - odcinek od ul. Bytomskiej