Zarządzenie Nr ORo.0050.586.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich przy ulicy Walentego Roździeńskiego oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej.