Zarządzenie Nr ORo.0050.562.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34a, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.