Zarządzenie Nr ORo.0050.540.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z 10 wrzesnia 2020 r. w sprawie ustalenia stwek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piekary Śląskie