Uchwala Nr XXIV/298/20 z dn. 27.08.2020 r. w sprawie tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec nauczycieli prowadzacych ksztalcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajec w formie zaocznej