Uchwala Nr XXIV/295/20 z dn. 27.08.2020 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXXVIII/509/14 Rady Miasta Piekary Slaskie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Zakladowi Ekonomiczno-Finansowej Obslugi Placówek Oswiatowych w Piekarach Slaskich