Uchwala Nr XXVI/288/20 z dn. 27.08.2020 r. w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXI/185/04 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie powolania Mlodziezowej Rady Miasta Piekary Slaski z pózn. zm.