Zarządzenie Nr ORo.0050.517.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w zakresie realizacji, finansowania i rachunkowości Projektu pn.: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Piekarach Śląskich”