Zarządzenie Nr ORo.0050.461.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej