Zarządzenie Nr ORo.0050.448.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Powstańców Śląskich przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej