Zarządzenie Nr ORo.0050.440.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Papieża Jana Pawła II 46 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej