Zarządzenie Nr ORo.0050.426.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian budźetu miasta na 2020 r.