Zarządzenie Nr ORo.0050.420.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2020 roku zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.