Zarządzenie Nr ORo.0050.415.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na realizację w 2020 roku innych fakultatywnych zadań.