Zarządzenie nr ORo.0050.413.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym zadań z zakresu admisnitracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.