Zarządzenie nr ORo.0050.406.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.