Zarządzenie Nr ORo.0050.397.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Małej, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony