Zarządzenie nr ORo.0050.389.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy projektów do realizacji w roku 2021 w ramach Budżetu Obywatelskiego.