Zarządzenie nr ORo.0050.378.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz w planie finansowym  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 r.