Uchwała Nr XXIII/281/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2020/2021 średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Piekary Śląskie